M3X системи за стопанисване


Министерство на земеделието и храните подкрепя и има готовност да въведе в своята практика системи за стопанисване на горите, които биха довели до увеличаване на екосистемните ползи.

МЗХ има готовност да въведе системи за стопанисване на горите