торене на слънчоглед


В книгата са описани минералното хранене на растенията, почвеното плодородие, свойствата на органичните и минерални торове и торенето на всички земеделски култури, отглеждани в България ЦЕНА БЕЗ ДДС: 40 лв без ДДС

Торене на земеделските култури