Posted on

Каталог за растителна защита за 2021 година

Излезе от печат Каталог за растителна защита 2021 година.

Тазгодишното издание е 25-о юбилейно издание на справочника на Издателство Виденов и син.

Както всяка година, в справочника са публикувани ВСИЧКИ регистрирани и разрешени за употреба фунгициди, хербициди и инсектициди, а във втория том на книгата са публикувани регистрираните торове.

В Списък 2020, освен всички фунгициди, хербициди, инсектициди и торове има публикувани схеми с BBCH фазите на растеж на всички отглеждани култури в България.

Posted on Leave a comment

Списък на разрешените продукти за растителна защита 2015 г.

Списък растителна защита 2015

Списък растителна защита 2015

Списъкът излиза всяка година от 1996 г. досега и се разпространява в цялата страна, като негови потребители са:

– търговците на продукти за растителна защита, торове и семена,

– производителите на селскостопанска продукция у нас.

Освен разрешените за употреба препарати и торове, Списъкът публикува и адресите  на около хиляда фирми, лицензирани от МЗХ за търговия с продукти за растителна защита и се подписва от Министъра на земеделието и храните.

ЦЕНА без ДДС: 45 лева

ПОРЪЧАЙ на телефон 0887 25 77 07 и 0897907125