рапица


АВТОР: Радка Иванова ЦЕНА 32 ЛВ без ДДС СЪДЪРЖАНИЕ I. СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА РАПИЦАТА II. РАПИЦАТА – ЕНЕРГИЙНА КУЛТУРА III. КЮСПЕТО И ШРОТЪТ ОТ РАПИЦА – ВИСОКОБЕЛТЪЧНИ ФУРАЖИ IV. РАПИЦАТА – ПЪРВИЯТ ЗЕЛЕН ФУРАЖ V. ПРОИЗХОД И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАПИЦАТА VI. БОТАНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАПИЦАТА VII. БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РАПИЦАТА […]

РАПИЦАТА Културата на настоящето и бъдещето