Posted on Leave a comment

Зам.-министър Костов ще участва в подписването на тристранно Споразумение с „Кроношпан България” ЕООД в гр. Бургас

На 21 ноември 2009 г., от 10:00 часа, зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов, инж. Бисер Дачев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите и Николай Банков и Радован Цаха, управители на „Кроношпан България” ще подпишат тристранно Споразумение за сътрудничество и обмен на информация. Събитието ще се състои в залата на „Кроношпан България” ЕООД, гр. Бургас.

Целта на Споразумението, което ще се подпише между МЗХ, ИАГ и „Кроношпан България” е да бъдат регламентирани редът и начинът за осъществяване на ползотворно сътрудничество между заинтересованите страни за постигане на устойчиво и природосъобразно ползване на дървесината от българската гора. С него ще се регламентира и използването на дървесина за производствените нужди на „Кроношпан” с доказан законен произход.

Фирма „Кроношпан” е създадена през 1897 г. в Австрия и има 26 завода в 24 страни за производство на плочести материали от дървесина.  Тя стъпва на българския пазар преди 12 година и днес вече има  2 завода и 1 логистичен център, с което доказва, че е утвърдено име в сектора.

Posted on Leave a comment

Списък на разрешените за употреба в Република България препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация

Списък на разрешените за употреба в Република България препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация
Списък на разрешените за употреба в Република България препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация

ОЧАКВА СЕ ПРЕИЗДАВАНЕ

Posted on Leave a comment

Справочник на регистрираните ветеринарномедицински продукти

Справочник на регистрираните ветеринарномедицински продукти
Справочник на регистрираните ветеринарномедицински продукти

Справочникът включва списък на регистрираните и разрешени за употреба ветеринарномедицински продукти.

ЦЕНА без ДДС: 35 лева