КАТАЛОГ НА ПРЕПАРАТИТЕ


Списък растителна защита 2015
Каталог на препаратите за растителна защита 2015 г. Списък на разрешените за употреба продукти за растителна защита, торове и подобрители на почвата в Република България – 2015 г. СПИСЪК 2015 съдържа официалните данни от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за рарешените фунгициди, инсектициди, хербициди, торове, биологични продукти за растителна защита за 2014 година.

Списък на разрешените продукти за растителна защита 2015 г.


Справочник със списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди. ЦЕНА: 35 лв без ДДС ПОРЪЧАЙ

Излезе от печат СПИСЪК 2012