ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ


Излезе от печат Справочник на лицензираните ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ в България Обновен лекарствен справочник с 1100 страници обем, обновена информация относно наименование, състав, фармакологични свойства, показания и противопоказания, приложение и дозировка, карентен срок и др. на регистрираните в страната лекарствени препарати за ветеринарна употреба. Справочникът ще се разпространява в цялата страна […]

ПОРЪЧАЙ Справочник на лицензираните ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ в България