Издания

ИзданияИзлезе от печат новият учебник „Фитофармация“, или както е по-популярен сред растителнозащитниците – Химична защита на растенията от вредители. Учебникът е предназначен за студентите от Аграрен университет – Пловдив, както и за всички агрономи, работещи в областта на растителната защита. Книгата съдържа актуална информация за класификацията на пестицидите, за начина […]

Фитофармация


Излезе от печат Справочник със СПИСЪК на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове и ПРЗ. В Списък 2017 ще намерите всички регистрирани препарати за растителна защита, азбучен указател на продуктите, регистрираните дози за употреба в различните култури.  

Списък за растителна защита 2017Главната цел на Справочника за Биологично зеленчукопроизводство е да се отговори на нарастващите нужди на зеленчукопроизводителите от нови научно издържани технологични решения за биологичното отглеждане на някои от основните зеленчукови култури, които могат да се използват за оптимизиране на производството. Книгата е предназначена и да служи като учебно помагало по зеленчукопроизводство […]

Справочник Биолоично зеленчукопроизводство


Списък растителна защита 2015
Каталог на препаратите за растителна защита 2015 г. Списък на разрешените за употреба продукти за растителна защита, торове и подобрители на почвата в Република България – 2015 г. СПИСЪК 2015 съдържа официалните данни от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за рарешените фунгициди, инсектициди, хербициди, торове, биологични продукти за растителна защита за 2014 година.

Списък на разрешените продукти за растителна защита 2015 г.


Справочник за приложение на фунгицидите
Справочникът цели да запознае читателите с икономически най-важните болести по селскостопанските култури у нас. В книгата са илюстрирани и описани накратко различните заболявания, начинът на проявление, моментите на приложение на препаратите в регистрираните дози и кон центрации. Справочникът за фунгициди е предназначен за селскостопански специалисти, специализирани фирми за агрохимическо обслужване, […]

Справочник за приложение на фунгицидитеВредители по памука Неприятели болести и плевели Автори: Янко Димитров, Стефан Рашев, Мая Димитрова Цена: 48 лева без ДДС

Вредители по памукаАВТОР: Радка Иванова ЦЕНА 32 ЛВ без ДДС СЪДЪРЖАНИЕ I. СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА РАПИЦАТА II. РАПИЦАТА – ЕНЕРГИЙНА КУЛТУРА III. КЮСПЕТО И ШРОТЪТ ОТ РАПИЦА – ВИСОКОБЕЛТЪЧНИ ФУРАЖИ IV. РАПИЦАТА – ПЪРВИЯТ ЗЕЛЕН ФУРАЖ V. ПРОИЗХОД И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАПИЦАТА VI. БОТАНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАПИЦАТА VII. БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РАПИЦАТА […]

РАПИЦАТА Културата на настоящето и бъдещетоИзлезе от печат Справочник на лицензираните ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ в България Обновен лекарствен справочник с 1100 страници обем, обновена информация относно наименование, състав, фармакологични свойства, показания и противопоказания, приложение и дозировка, карентен срок и др. на регистрираните в страната лекарствени препарати за ветеринарна употреба. Справочникът ще се разпространява в цялата страна […]

ПОРЪЧАЙ Справочник на лицензираните ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ в България


Справочник със списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди. ЦЕНА: 35 лв без ДДС ПОРЪЧАЙ

Излезе от печат СПИСЪК 2012


Допълнението съдържа: НОВОРАЗРЕШЕНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, НА КОИТО Е РАЗРЕШЕНО РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ЗА МИНИМАЛНА УПОТРЕБА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, НА КОИТО Е ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА В РАЗРЕШАВАНЕТО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, НА КОИТО Е ПРЕКРАТЕН СРОКЪТ НА РАЗРЕШАВАНЕ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, НА КОИТО Е […]

Излезе от печат Допълнение към Списък на разрешените за пускане ...
Справочник със списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди 2011 година ЦЕНА: 33 лв без ДДС

СПИСЪК на разрешените продукти за растителна защита 2011
В книгата са описани минералното хранене на растенията, почвеното плодородие, свойствата на органичните и минерални торове и торенето на всички земеделски култури, отглеждани в България ЦЕНА БЕЗ ДДС: 40 лв без ДДС

Торене на земеделските културиЦЕНА без ДДС: 25 лева

Изкуствено осеменяване и андрология на селскостопанските животни
Справочникът за приложение на хербицидите е четвърто преработено издание с цветен албум на най-разпространените плевелеи в България. В изданието са обхванати над 70 култури. АВТОРИ: ХРИСТОС АРАБАДЖИЕВ БОЙЧО ОГНЯНОВ ЦЕНА без ДДС: 28 лева

Справочник за приложение на хербицидите