Тютюнопроизводство за фермери

30.00 лв.

Категория:

Описание

Oсновно звено на книгата „Тютюнопроизводство за фермери“ санай-новите постижения на науката и практиката по основните въпроси на тютюнопроизводството и особено опазването на тютюна от болести и неприятели.
В книгата на научна основа е дадена кратка биолого-физиологична характеристика на тютюна, на тютюневите области и на най-разпространените сортове. Разработени са основните агротехнически мероприятия, като е направен опит да се дадат диференцирани препоръки. Посочени са указания за водене на борбата с вредителите по тютюна с най-новите средства. Разгледани са въпросите на сушенето.

АВТОРИ

Атанас Димитров     Димитър Драчев

Петър Николов         Христо Бозуков

Допълнителна информация

Тегло 1.000 kg