Справочник за ЦАРЕВИЦАТА

55.00 лв.

Тази книга разглежда вредителите и борбата с тях при царевицата – една от най-традиционните пролетни култури тук, която през последните 5-6 години трайно увеличи площите си у нас и те достигнаха около 4 200 – 4 600 хил. дка. Производството на царевица в страната ни претърпя доста метаморфози  през годините и от култура, която се залагаше по неволя, само за да се направи сеитбооборот, тя се превърна в търсена и рентабилна стока за производство.

В книгата са описани повече от 70 вредители по културата (плевели, болести и неприятели), техните морфологични и биологични особености, подкрепени с богат илюстративен материал, като са разработени ефективни и екологосъобразни съвременни мерки за контрол. Включени са новите и най-перспективни пестициди,разрешени за употреба в нашата страна.Освен вредителите, в тази книга се разглеждат и въпросите, свързани с торенето, като важен фактор за повишаване на добивния потенциал на културата.  

Книгата обобщава научната информация и практическите резултати, получени през последните години, които ще дадат отговори на важни въпроси от практиката.  Приложен е Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба у нас ПРЗ и торове при царевицата.

Книгата може да се използва, да бъде необходима и полезна за студентите от агрономическите специалности, за специалистите в областта на растителната защита и пестицидния бизнес, за фермери, както и специалисти, работещи в различни отрасли на селското стопанство.

Категория: Етикет:

Описание

Справочникът за царевицата е пълниоцветно издание, което дава на всеки фермер важна информцаия в растителната защита и торенето на културата.

СЪДЪРЖАНИЕ

НЕПРИЯТЕЛИ ПО ЦАРЕВИЦАТА –
проф. д-р Янко Димитров, доц. д-р Н. Палагачева
БОРБА С ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИТЕ НЕПРИЯТЕЛИ ПО ЦАРЕВИЦАТА – проф. д-р Янко Димитров, доц.д-р Н. Палагачева

СПИСЪК на разрешените за предлагане на пазара и употреба
инсектициди при царевицата в Република България

БОЛЕСТИ ПО ЦАРЕВИЦАТА – д-р Мария Витанова
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЦАРЕВИЦАТА
д-р Мария Витанова
СПИСЪК на разрешените за предлагане на пазара и употреба фунгициди при царевицата

ПЛЕВЕЛИ. БИОЛОГИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЛЕВЕЛИТЕ -проф. д-р Мая Димитрова
ПЛЕВЕЛНИ АСОЦИАЦИИ В ПОСЕВИТЕ ОТ ЦАРЕВИЦА – ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КУЛТУРАТА – проф. д-р Мая Димитрова

ОПИСАНИЕ НА НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ПЛЕВЕЛИ
В ПОСЕВИТЕ ОТ ЦАРЕВИЦА – проф. д-р Мая Димитрова,
гл.ас.д-р Димитър Стойчев

ИНТЕГРИРАНА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ ЦАРЕВИЦАТА
проф. д-р Мая Димитрова

СПИСЪК на разрешените за предлагане на пазара и употреба хербициди при царевицата 

 

ТОРЕНЕТО НА ПШЕНИЦАТА – ВАЖЕН ФАКТОР
ЗА ДОБИВНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА КУЛТУРАТА –
гл.ас.д-р Николай Минев, гл.ас.д-р Недялка Йорданова

СПИСЪК на разрешените за предлагане на пазара и употреба торове при царевицатa

Тази книга разглежда вредителите и борбата с тях при царевицата – една от най-традиционните пролетни култури тук, която през последните 5-6 години трайно увеличи площите си у нас и те достигнаха около 4 200 – 4 600 хил. дка. Производството на царевица в страната ни претърпя доста метаморфози  през годините и от култура, която се залагаше по неволя, само за да се направи сеитбооборот, тя се превърна в търсена и рентабилна стока за производство.

В книгата са описани повече от 70 вредители по културата (плевели, болести и неприятели), техните морфологични и биологични особености, подкрепени с богат илюстративен материал, като са разработени ефективни и екологосъобразни съвременни мерки за контрол. Включени са новите и най-перспективни пестициди,разрешени за употреба в нашата страна.Освен вредителите, в тази книга се разглеждат и въпросите, свързани с торенето, като важен фактор за повишаване на добивния потенциал на културата.  

Книгата обобщава научната информация и практическите резултати, получени през последните години, които ще дадат отговори на важни въпроси от практиката.  Приложен е Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба у нас ПРЗ и торове при царевицата.

Книгата може да се използва, да бъде необходима и полезна за студентите от агрономическите специалности, за специалистите в областта на растителната защита и пестицидния бизнес, за фермери, както и специалисти, работещи в различни отрасли на селското стопанство.

Учебник по овощарство