МЗХ има готовност да въведе системи за стопанисване на горите


Министерство на земеделието и храните подкрепя и има готовност да въведе в своята практика системи за стопанисване на горите, които биха довели до увеличаване на екосистемните ползи. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров по време на кръгла маса „Екосистемни услуги предоставяни от горите-остойностяване и възможности за въвеждане на финансови механизми”. Новата политика е залегнала в стратегически план за развитие на горския сектор 2007 -2011 г., в Националната горска политика и стратегия, а също е и ангажимент на страната ни по редица международни ангажименти и спогодби.

В България е особено важен въпросът за екосистемните услуги, предоставяни от горите, тъй като 1/3 от територията на страната е покрита с гори, каза зам.-министър Димитров. Горските екосистеми имат конкретен принос към икономическото и социално благополучие на хората. За да продължат да предоставят присъщите им услуги и за в бъдеще, е необходимо за тях да се полагат определени грижи, които от своя страна не са безплатни. За съжаление България е единствена страна в ЕС, в която екологичните функции на горите се поддържат финансово само от дърводобив.

Необходимо е държавната горска администрация да получи ангажираността и подкрепата на останалите държавни институции, при разработването и приемането на нов закон за горите, с който се въвеждат справедливи плащания за ползите, които горите предоставят извън дървесината. Плащанията за екологични услуги все повече доказват приноса си за съхраняването на природните екосистеми и подобряване качеството на живот. За целта трябва да се проведе широк обществен дебат, тъй като биоразнообразието и екосистемните услуги са природно богатство, което ще играе ключова роля при бъдещите икономически стратегии, целящи икономическото и социално развитие на страната и обществото, каза още зам.-министър Цветан Димитров.

В кръглата маса взеха участие и представители на Изпълнителната агенция по горите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, като и сдружения на собственици и неправителствени организации. Организатор на форума е Дунавско-карпатска програма в България.

26 ноември, 2009 год.
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Учебник по овощарство

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *