Daily Archives: 03.12.2017


Излезе от печат новият учебник „Фитофармация“, или както е по-популярен сред растителнозащитниците – Химична защита на растенията от вредители. Учебникът е предназначен за студентите от Аграрен университет – Пловдив, както и за всички агрономи, работещи в областта на растителната защита. Книгата съдържа актуална информация за класификацията на пестицидите, за начина […]

Фитофармация