Daily Archives: 18.09.2016


Главната цел на Справочника за Биологично зеленчукопроизводство е да се отговори на нарастващите нужди на зеленчукопроизводителите от нови научно издържани технологични решения за биологичното отглеждане на някои от основните зеленчукови култури, които могат да се използват за оптимизиране на производството. Книгата е предназначена и да служи като учебно помагало по зеленчукопроизводство […]

Справочник Биолоично зеленчукопроизводство