Yearly Archives: 2015


Списък растителна защита 2015
Каталог на препаратите за растителна защита 2015 г. Списък на разрешените за употреба продукти за растителна защита, торове и подобрители на почвата в Република България – 2015 г. СПИСЪК 2015 съдържа официалните данни от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за рарешените фунгициди, инсектициди, хербициди, торове, биологични продукти за растителна защита за 2014 година.

Списък на разрешените продукти за растителна защита 2015 г.