Daily Archives: 19.09.2013


Справочник за приложение на фунгицидите
Справочникът цели да запознае читателите с икономически най-важните болести по селскостопанските култури у нас. В книгата са илюстрирани и описани накратко различните заболявания, начинът на проявление, моментите на приложение на препаратите в регистрираните дози и кон центрации. Справочникът за фунгициди е предназначен за селскостопански специалисти, специализирани фирми за агрохимическо обслужване, […]

Справочник за приложение на фунгицидите