Daily Archives: 05.07.2010


В книгага са представени в популярна форма въпросите, свързани с минерал­ното хранене на растенията, почвеното плодородие, свойствата на органичните и минерални торове и торенето на всички земеделски култури, отглеждани в Бъл­гария, като са използвани лични данни на автора и данните на почти всички бъл­гарски учени, работили по проблемите на минералното […]

Излeзе от печат „Торене на земеделските култури“ от проф. С. ...