Daily Archives: 15.01.2010


Днес, 15 януари 2010 г., бе бъде открита лаборатория и нов офис на Регионалната служба за растителна защита в гр. Пловдив. Събитието се проведе от 11.00 часа в Института по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 32. В рамките на събитието се проведе и тържество по случай […]

Нова лаборатория на Регионалната служба за растителна защита бе открита ...