Daily Archives: 12.09.2009


ЦЕНА без ДДС: 25 лева

Изкуствено осеменяване и андрология на селскостопанските животниСправочникът за приложение на хербицидите е четвърто преработено издание с цветен албум на най-разпространените плевелеи в България. В изданието са обхванати над 70 култури. АВТОРИ: ХРИСТОС АРАБАДЖИЕВ БОЙЧО ОГНЯНОВ ЦЕНА без ДДС: 28 лева

Справочник за приложение на хербицидитеСправочникът включва списък на регистрираните и разрешени за употреба ветеринарномедицински продукти. ЦЕНА без ДДС: 35 лева

Справочник на регистрираните ветеринарномедицински продукти