Справочник за приложение на фунгицидите


Справочник за приложение на фунгицидитеСправочникът цели да запознае читателите с икономически най-важните болести по селскостопанските култури у нас. В книгата са илюстрирани и описани накратко различните заболявания, начинът на проявление, моментите на приложение на препаратите в регистрираните дози и кон центрации.

Справочникът за фунгициди е предназначен за селскостопански специалисти, специализирани фирми за агрохимическо обслужване, земеделски кооперации и частни стопани, както за ученици и студенти в селскостопанските гимназии и университети.

Настоящото пето издание е допълнено с всички биологични регистрации срещу дадено заболяване, нови болести, развили се през последните години, категорията на употреба и сведения за смесимостта.

Представен е списък на активни вещества на фунгицидни продукти.

ЦЕНА: 38 лева без ДДС,
тел. за поръчки 0887257707