Списък за растителна защита 2017


Излезе от печат Справочник със СПИСЪК на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове и ПРЗ.

В Списък 2017 ще намерите всички регистрирани препарати за растителна защита, азбучен указател на продуктите, регистрираните дози за употреба в различните култури.

 

Учебник по овощарство