РАПИЦАТА Културата на настоящето и бъдещето


Рапица

Рапица - културата на настоящето и бъдещето

АВТОР: Радка Иванова
ЦЕНА 32 ЛВ без ДДС

СЪДЪРЖАНИЕ

I. СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА РАПИЦАТА

II. РАПИЦАТА – ЕНЕРГИЙНА КУЛТУРА

III. КЮСПЕТО И ШРОТЪТ ОТ РАПИЦА –

ВИСОКОБЕЛТЪЧНИ ФУРАЖИ

IV. РАПИЦАТА – ПЪРВИЯТ ЗЕЛЕН ФУРАЖ

V. ПРОИЗХОД И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАПИЦАТА

VI. БОТАНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАПИЦАТА

VII. БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РАПИЦАТА

VII. 1. Изисквания към топлина

VII. 2. Изисквания към влага

VII. 3. Изисквания към светлина

VII. 4. Изисквания към почва

VIII. ОСОБЕНОСТИ В РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО

НА РАПИЦАТА

IX. ХИБРИДИ И СОРТОВЕ РАПИЦА

X. КАЧЕСТВО НА СЕМЕНАТА  И РАПИЧНОТО МАСЛО

XI. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАПИЦАТА ЗА СЕМЕНА

XI. 1.МЯСТО В СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО

XI.2. ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

XI.3. ТОРЕНЕ

XI.3. 1.Торене с макроелементи

XI.3. 2.Торене с микроелементи

XI.3. 3. Торене с листни торове

XI.4.СЕИТБА

XI.5. ГРИЖИ ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА

XI.5. 1. Плевелите в посевите на рапицата и борбата с тях

XI.5.2. Използване на растежните регулатори за контролиране на растежа и развитието на рапицата

XI.5. 3. Напояване на рапицата

XI.5. 4. РечникБолести по рапицата и борбата с тях

XI.5. 5. Неприятели по рапицата и борбата с тях

XI.6. ПРИБИРАНЕ НА РАПИЦАТА

XII. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТНА РАПИЦА

XIII. ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАПИЦАТА

XIII. 1. Икономическо значение на културата

XIII. 2. Трудоемкост на производствения процес

XIII. 3. Икономическа продуктивност на производството

Приложение 1 /Технологична карта/

Приложение 2 /Плевели по рапицата/

Приложение 3 /Болести по рапицата/

Приложение 4 /Неприятели по рапицата/

Учебник по овощарство

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *