Каталог за растителна защита за 2021 година


Излезе от печат Каталог за растителна защита 2021 година.

Тазгодишното издание е 25-о юбилейно издание на справочника на Издателство Виденов и син.

Както всяка година, в справочника са публикувани ВСИЧКИ регистрирани и разрешени за употреба фунгициди, хербициди и инсектициди, а във втория том на книгата са публикувани регистрираните торове.

В Списък 2020, освен всички фунгициди, хербициди, инсектициди и торове има публикувани схеми с BBCH фазите на растеж на всички отглеждани култури в България.

Списък растителна защита 2020