Излeзе от печат „Торене на земеделските култури“ от проф. С. Горбанов


Korica torene

В книгага са представени в популярна форма въпросите, свързани с минерал­ното хранене на растенията, почвеното плодородие, свойствата на органичните и минерални торове и торенето на всички земеделски култури, отглеждани в Бъл­гария, като са използвани лични данни на автора и данните на почти всички бъл­гарски учени, работили по проблемите на минералното хранене и торенето. Предназначена е за фермери, арендатори, кооператори и фирми, и за любители градинари и цветари.

Ст. н. с. I ст., д-р с. н. Христо Филипов

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *